Hey,

Code:
function start_spel(){
index = document.getElementById("bewerking").selectedIndex;
document.getElementById("form").reset();
document.getElementById("bewerking").selectedIndex = index;
timer = window.setTimeout("einde()",60000);
opgave_ophalen();	
}

function controleer(){
antwoord = document.getElementById("antwoord");
oplossing = eval(document.getElementById("opgave").value); //String behandelen als integer/float en output is ook integer/float.
if(timer != ""){
	if(antwoord.value == oplossing){
		document.getElementById("juist").value++;
		}
	else{
		document.getElementById("fout").value++;
		}	
	opgave_ophalen(); //na he evalueren en bijvoegen van de correcte score-verdeling wordt opgave_ophalen() telkens opnieuw aangeroepen zodat er ook telkens een nieuwe opgave verschijnt. na 1 min wordt de "manuele lus" doorbroken d.m.v een string.
	}
else{
	alert("Klik eerst op de knop \"Start het spel\"");
	}
}
This processes an error with the (timer!="") statement/structure.

Error: Expected ';' on line 43
Code:
if(timer != ""){
Any idea why this does not work?

the full code you can find here(at the bottom of the first post):http://www.webdeveloper.com/forum/sh...d.php?t=224635