dcsimg
www.webdeveloper.com
Results 1 to 2 of 2

Thread: [HELP!!!]New to javascript

 1. #1
  Join Date
  May 2013
  Posts
  1

  Exclamation [HELP!!!]New to javascript

  Hey guys,

  I'm new to Javascript and I'm trying to make a calculator without using the "eval" function. I am using jsbin.com to write my code and want to use the HTML and JavaScript partition, I got everything written in the HTML partition at the moment but i would like to have the JavaScript and the HTML seperated.Another problem is the "=" button, I have no idea how i can get the operation to work without eval, here is my code :

  <FORM NAME="Calculator">
  <TABLE BORDER=2>
  <tr>
  <td>
  <input type = "text" Name = "Input" size ="15">
  </br>
  </td>
  </tr>

  <tr>
  <td>
  <input type = "button" Name =
  "seven" Value = "7" OnCLick = "Calculator.Input.value += '7'">

  <input type = "button" Name =
  "eight" Value = "8" OnCLick = "Calculator.Input.value += '8'">

  <input type = "button" Name =
  "nine" Value = "9"OnCLick = "Calculator.Input.value += '9'">

  <input type = "button" Name =
  "divide" Value = "/"OnCLick = "Calculator.Input.value += '/'">

  </br>

  <input type = "button" Name =
  "four" Value = "4" OnCLick = "Calculator.Input.value += '4'" >

  <input type = "button" Name =
  "five" Value = "5" OnCLick = "Calculator.Input.value += '5'" >

  <input type = "button" Name =
  "six" Value = "6" OnCLick = "Calculator.Input.value += '6'" >

  <input type = "button" Name =
  "multiplication" Value = "*" OnCLick = "Calculator.Input.value += '*'" >

  </br>

  <input type = "button" Name =
  "one" Value = "1" OnCLick = "Calculator.Input.value += '1'" >

  <input type = "button" Name =
  "two" Value = "2" OnCLick = "Calculator.Input.value += '2'" >

  <input type = "button" Name =
  "nine" Value = "3" OnCLick = "Calculator.Input.value += '3'" >

  <input type = "button" Name =
  "minus" Value = "-" OnCLick = "Calculator.Input.value += '-'" >


  </br>

  <input type = "button" Name =
  "zero" Value = "0" OnCLick = "Calculator.Input.value += '0'" >

  <input type = "button" Name = "clear" Value = "c" OnCLick = "Calculator.Input.value = ' ' ">

  <input type = "button" Name =
  "equal" Value = "=">

  <input type = "button" Name =
  "plus" Value = "+" OnCLick = "Calculator.Input.value += '+'" >

  </td>
  </tr>

  Thanks in advance

 2. #2
  Join Date
  Sep 2007
  Posts
  323
  Code:
   
  <html>
  <head>
  
  <script type="text/javascript">
  // http://jsbin.com/
  
  // http://www.webdeveloper.com/forum/showthread.php?278653-HELP!!!-New-to-javascript
  
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_unshift.asp
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_array.asp
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_join.asp
  
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_regexp.asp
  
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_string.asp
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_replace.asp
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_match.asp
  
  
  /*
  Soldan sağa zihinsel çıkarma işlemi de bir bakıma toplama işlemi gibidir. Bu metot, çıkanla hangi sayıyı toplamalıyım ki eksileni elde edeyim şeklinde bir mantığa dayanmaktadır.Zihinsel Matematik Teknikleri (2. kitap), sayfa : 17
  */
  
  function subtract (a,b) {
  if(Number(a) < Number(b) ) { alert( 'ilk sayı büyük, ikinci sayı küçük olmalı' ); return false; }
  
  // a sayısını eksilen isimli dizinin içine atalım. b sayısını da çıkan isimli bir dizinin içine atalım.
  
  var eksilen = a.split(''); 
  //alert(eksilen);
  alert(typeof(eksilen[0]))
  var cikan = b.split(''); 
  // alert(cikan);
  
  
  // A eleman sayıs B den çok ise, B nin eleman sayısın A ya eşitlemek için B elemanınn baş kısmına 0 ekleyelim:
  
  while(eksilen.length > cikan.length) { cikan.unshift(0); }
  //alert(cikan.length); 
  //alert(cikan);
  
  var i ;
  var kalan = []; // işlemin sonucunda kalan sayıyı bu diziye yerleştireceğiz.
  
  
  for(i=0; i< eksilen.length; i++ ) {
   if(eksilen[i] >= cikan[i]) { kalan[i] = eksilen[i] - cikan[i];}
   if( eksilen[i] < cikan[i]) { 
    kalan[i-1]= kalan[i-1] - 1;      // alert( 'kalan[i-1] = '+kalan[i-1]);
    eksilen[i]= Number(eksilen[i]) + 10; // alert( 'eksilen[i]='+ eksilen[i] );
    kalan[i] = eksilen[i] - cikan[i];  // alert( 'kalan[i]= '+ kalan[i]);
   }
  }
  // alert(kalan);
  // alert( typeof( kalan.join('') ) );
  // Başlangıçtaki 0 ları yok edelim:
  // alert(kalan.join('').replace(/^0+/,'') );
  
  return kalan.join('').replace(/^0+/,'') ;
  }
  
  
  
  function add (c, d) {
  var num = c.split('');
  var num2= d.split('');
  // num ve num2 dizilerinin eleman sayılarını eşitlemek için başlangıca 0 ekliyoruz.
  while(num.length > num2.length) { num2.unshift(0); }
  
  while(num.length < num2.length) { num.unshift(0); }
  
  var i, L = num.length-1;
  var toplam = [];
  var b, elde=0;
  
  for(i=L; i>=0; i--) {
  
  b = Number(num[i]) + Number(num2[i]) + elde;
  if(i == 0 ) { toplam[i]= b ; }
  else { toplam[i] = b%10 ; }
  
  if(b>9 && i !=0 ) { elde = parseInt(b/10); }
  
  if(b < 10) { elde =0; }
  
  }
  
  // alert(toplam);
  // alert( toplam.join('') );
  return toplam.join('');
  }
  
  
  
  function temizle (bu) {
  var el = document.getElementById('Input');
  el.value = bu;
  }
  
  
  function yaz (bu) {
  var el = document.getElementById('Input');
  el.value += bu;
  }
  
  
  function hesapla () {
  var el = document.getElementById('Input');
  var s = el.value;
  var n = s.split(/[*+-\/]/);
  // alert('n= '+n);
  // alert('n[0]= '+ n[0]);
  // alert('n[1]= '+n[1]);
  var sign = s.match(/[*+-\/]/);
  // alert('sign ='+sign);
  
  if(sign == '+' ) {el.value = Number(n[0]) + Number( n[1]); } 
  // or
  // if(sign == '+' ) {el.value = add( n[0], n[1]); } 
  
  
  // if(sign == '-' ) {el.value = Number(n[0]) - Number( n[1]); } 
  // or
  if(sign == '-' ) {el.value = subtract( n[0], n[1] ); } 
  
  if(sign == '*' ) {el.value = Number(n[0]) * Number( n[1]); } 
  if(sign == '/' ) {el.value = Number(n[0]) / Number( n[1]); } 
  
  
  }
  
  
  </script>
  </head>
  <body>
  
  <FORM NAME="Calculator">
  <TABLE BORDER=2>
  <tr>
  <td>
  <input type = "text" Name = "Input" id="Input" size ="15">
  </br>
  </td>
  </tr>
  
  <tr>
  <td>
  <input type = "button" Name =
  "seven" Value = "7" OnCLick = "yaz(this.value)">
  
  <input type = "button" Name =
  "eight" Value = "8" OnCLick = "yaz(this.value)">
  
  <input type = "button" Name =
  "nine" Value = "9" OnCLick = "yaz(this.value)">
  
  <input type = "button" Name =
  "divide" Value = "/" OnCLick = "yaz(this.value); ">
  
  </br>
  
  <input type = "button" Name =
  "four" Value = "4" OnCLick = "yaz(this.value)">
  
  <input type = "button" Name =
  "five" Value = "5" OnCLick = "yaz(this.value)">
  
  <input type = "button" Name =
  "six" Value = "6" OnCLick = "yaz(this.value)">
  
  <input type = "button" Name =
  "multiplication" Value = "*" OnCLick = "yaz(this.value);" >
  
  </br>
  
  <input type = "button" Name =
  "one" Value = "1" OnCLick = "yaz(this.value)" >
  
  <input type = "button" Name =
  "two" Value = "2" OnCLick = "yaz(this.value)" >
  
  <input type = "button" Name =
  "nine" Value = "3" OnCLick = "yaz(this.value)" >
  
  <input type = "button" Name =
  "minus" Value = "-" OnCLick = "yaz(this.value);" >
  
  
  </br>
  
  <input type = "button" Name =
  "zero" Value = "0" OnCLick = "yaz(this.value)" >
  
  <input type = "button" Name = "clear" Value = "c" OnCLick = "temizle('')">
  
  <input type = "button" Name =
  "equal" Value = "=" onclick="hesapla ()">
  
  <input type = "button" Name =
  "plus" Value = "+" OnCLick = "yaz(this.value)" >
  
  </td>
  </tr>
  </table>
  </form>

  Code:
   
  <script type="text/javascript">
  //multiplication
  
  // çarpma işlemi
  
  /*
  var num = [ 1, 2];
  var num2 = [ 2, 4, 5,6];
  */
  
  /*
  var num = [1,2,3,1];
  var num2 = [2,4,1,3];
  // 2970403
  */
  /*
  var num = [2,1,2,3,1];
  var num2 = [5,2,4,2,2];
  //1112971482
  */
  
  var num = [3,4,9,1,0,5,2,7,6,8];
  var num2 = [5,8,2,9,7,3,6,0,4,1];
  // 20351916142642411488 
  
  //var B = [];
  
  while(num.length > num2.length) { num2.unshift(0); }
  while(num2.length > num.length) { num.unshift(0); }
  
  var netice = [];
  var i, k, t, basamak, elde = 0, L = num.length -1;
  for(i=L; i>=0; i--) {
  basamak = elde;
   
   t=i;
  for(k = L; k>=i; k--) {
   basamak += num[k] * num2[t]; 
   t++;
   }
  if(basamak>9) { elde =  parseInt(basamak/10);  netice.unshift(basamak % 10); }
  if(basamak < 10) { elde = 0; netice.unshift(basamak) ; }
  //B[B.length]= basamak;
  }
  
  // alert(netice);
  // alert('döngüden önce basamak = '+basamak);
  var p, r = L - 1, u = r, y;
  for( p= r; p >=0; p--) {
  y=p;
   basamak = elde;
   for( m = 0; m<=p; m++) {
   basamak += num[m] * num2[y]; y--; // alert(basamak);
  }
  
  if(basamak>9) { elde =  parseInt(basamak/10); netice.unshift(basamak % 10); }
  if(basamak < 10) { elde = 0; netice.unshift(basamak) ; }
  
  //B[B.length]= basamak;
  }
  
  if(elde > 0) { 
  //alert( 'elde = '+elde); 
  netice.unshift(elde); 
  }
   
  //alert( 'B dizisinin degeri = '+ B );
  // alert(netice);
  alert(netice.join('') );
  
  
  document.write(netice.join(''));
  
  </script>
  Bismillahirrahmanirrahîm
  Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
HTML5 Development CenterRecent Articles