www.webdeveloper.com
Results 1 to 2 of 2

Thread: [HELP!!!]New to javascript

 1. #1
  Join Date
  May 2013
  Posts
  1

  Exclamation [HELP!!!]New to javascript

  Hey guys,

  I'm new to Javascript and I'm trying to make a calculator without using the "eval" function. I am using jsbin.com to write my code and want to use the HTML and JavaScript partition, I got everything written in the HTML partition at the moment but i would like to have the JavaScript and the HTML seperated.Another problem is the "=" button, I have no idea how i can get the operation to work without eval, here is my code :

  <FORM NAME="Calculator">
  <TABLE BORDER=2>
  <tr>
  <td>
  <input type = "text" Name = "Input" size ="15">
  </br>
  </td>
  </tr>

  <tr>
  <td>
  <input type = "button" Name =
  "seven" Value = "7" OnCLick = "Calculator.Input.value += '7'">

  <input type = "button" Name =
  "eight" Value = "8" OnCLick = "Calculator.Input.value += '8'">

  <input type = "button" Name =
  "nine" Value = "9"OnCLick = "Calculator.Input.value += '9'">

  <input type = "button" Name =
  "divide" Value = "/"OnCLick = "Calculator.Input.value += '/'">

  </br>

  <input type = "button" Name =
  "four" Value = "4" OnCLick = "Calculator.Input.value += '4'" >

  <input type = "button" Name =
  "five" Value = "5" OnCLick = "Calculator.Input.value += '5'" >

  <input type = "button" Name =
  "six" Value = "6" OnCLick = "Calculator.Input.value += '6'" >

  <input type = "button" Name =
  "multiplication" Value = "*" OnCLick = "Calculator.Input.value += '*'" >

  </br>

  <input type = "button" Name =
  "one" Value = "1" OnCLick = "Calculator.Input.value += '1'" >

  <input type = "button" Name =
  "two" Value = "2" OnCLick = "Calculator.Input.value += '2'" >

  <input type = "button" Name =
  "nine" Value = "3" OnCLick = "Calculator.Input.value += '3'" >

  <input type = "button" Name =
  "minus" Value = "-" OnCLick = "Calculator.Input.value += '-'" >


  </br>

  <input type = "button" Name =
  "zero" Value = "0" OnCLick = "Calculator.Input.value += '0'" >

  <input type = "button" Name = "clear" Value = "c" OnCLick = "Calculator.Input.value = ' ' ">

  <input type = "button" Name =
  "equal" Value = "=">

  <input type = "button" Name =
  "plus" Value = "+" OnCLick = "Calculator.Input.value += '+'" >

  </td>
  </tr>

  Thanks in advance

 2. #2
  Join Date
  Sep 2007
  Posts
  390
  Code:
   
  <html>
  <head>
  
  <script type="text/javascript">
  // http://jsbin.com/
  
  // http://www.webdeveloper.com/forum/showthread.php?278653-HELP!!!-New-to-javascript
  
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_unshift.asp
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_array.asp
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_join.asp
  
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_regexp.asp
  
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_string.asp
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_replace.asp
  // http://www.w3schools.com/jsref/jsref_match.asp
  
  
  /*
  Soldan sağa zihinsel çıkarma işlemi de bir bakıma toplama işlemi gibidir. Bu metot, çıkanla hangi sayıyı toplamalıyım ki eksileni elde edeyim şeklinde bir mantığa dayanmaktadır.Zihinsel Matematik Teknikleri (2. kitap), sayfa : 17
  */
  
  function subtract (a,b) {
  if(Number(a) < Number(b) ) { alert( 'ilk sayı büyük, ikinci sayı küçük olmalı' ); return false; }
  
  // a sayısını eksilen isimli dizinin içine atalım. b sayısını da çıkan isimli bir dizinin içine atalım.
  
  var eksilen = a.split(''); 
  //alert(eksilen);
  alert(typeof(eksilen[0]))
  var cikan = b.split(''); 
  // alert(cikan);
  
  
  // A eleman sayıs B den çok ise, B nin eleman sayısın A ya eşitlemek için B elemanınn baş kısmına 0 ekleyelim:
  
  while(eksilen.length > cikan.length) { cikan.unshift(0); }
  //alert(cikan.length); 
  //alert(cikan);
  
  var i ;
  var kalan = []; // işlemin sonucunda kalan sayıyı bu diziye yerleştireceğiz.
  
  
  for(i=0; i< eksilen.length; i++ ) {
   if(eksilen[i] >= cikan[i]) { kalan[i] = eksilen[i] - cikan[i];}
   if( eksilen[i] < cikan[i]) { 
    kalan[i-1]= kalan[i-1] - 1;      // alert( 'kalan[i-1] = '+kalan[i-1]);
    eksilen[i]= Number(eksilen[i]) + 10; // alert( 'eksilen[i]='+ eksilen[i] );
    kalan[i] = eksilen[i] - cikan[i];  // alert( 'kalan[i]= '+ kalan[i]);
   }
  }
  // alert(kalan);
  // alert( typeof( kalan.join('') ) );
  // Başlangıçtaki 0 ları yok edelim:
  // alert(kalan.join('').replace(/^0+/,'') );
  
  return kalan.join('').replace(/^0+/,'') ;
  }
  
  
  
  function add (c, d) {
  var num = c.split('');
  var num2= d.split('');
  // num ve num2 dizilerinin eleman sayılarını eşitlemek için başlangıca 0 ekliyoruz.
  while(num.length > num2.length) { num2.unshift(0); }
  
  while(num.length < num2.length) { num.unshift(0); }
  
  var i, L = num.length-1;
  var toplam = [];
  var b, elde=0;
  
  for(i=L; i>=0; i--) {
  
  b = Number(num[i]) + Number(num2[i]) + elde;
  if(i == 0 ) { toplam[i]= b ; }
  else { toplam[i] = b%10 ; }
  
  if(b>9 && i !=0 ) { elde = parseInt(b/10); }
  
  if(b < 10) { elde =0; }
  
  }
  
  // alert(toplam);
  // alert( toplam.join('') );
  return toplam.join('');
  }
  
  
  
  function temizle (bu) {
  var el = document.getElementById('Input');
  el.value = bu;
  }
  
  
  function yaz (bu) {
  var el = document.getElementById('Input');
  el.value += bu;
  }
  
  
  function hesapla () {
  var el = document.getElementById('Input');
  var s = el.value;
  var n = s.split(/[*+-\/]/);
  // alert('n= '+n);
  // alert('n[0]= '+ n[0]);
  // alert('n[1]= '+n[1]);
  var sign = s.match(/[*+-\/]/);
  // alert('sign ='+sign);
  
  if(sign == '+' ) {el.value = Number(n[0]) + Number( n[1]); } 
  // or
  // if(sign == '+' ) {el.value = add( n[0], n[1]); } 
  
  
  // if(sign == '-' ) {el.value = Number(n[0]) - Number( n[1]); } 
  // or
  if(sign == '-' ) {el.value = subtract( n[0], n[1] ); } 
  
  if(sign == '*' ) {el.value = Number(n[0]) * Number( n[1]); } 
  if(sign == '/' ) {el.value = Number(n[0]) / Number( n[1]); } 
  
  
  }
  
  
  </script>
  </head>
  <body>
  
  <FORM NAME="Calculator">
  <TABLE BORDER=2>
  <tr>
  <td>
  <input type = "text" Name = "Input" id="Input" size ="15">
  </br>
  </td>
  </tr>
  
  <tr>
  <td>
  <input type = "button" Name =
  "seven" Value = "7" OnCLick = "yaz(this.value)">
  
  <input type = "button" Name =
  "eight" Value = "8" OnCLick = "yaz(this.value)">
  
  <input type = "button" Name =
  "nine" Value = "9" OnCLick = "yaz(this.value)">
  
  <input type = "button" Name =
  "divide" Value = "/" OnCLick = "yaz(this.value); ">
  
  </br>
  
  <input type = "button" Name =
  "four" Value = "4" OnCLick = "yaz(this.value)">
  
  <input type = "button" Name =
  "five" Value = "5" OnCLick = "yaz(this.value)">
  
  <input type = "button" Name =
  "six" Value = "6" OnCLick = "yaz(this.value)">
  
  <input type = "button" Name =
  "multiplication" Value = "*" OnCLick = "yaz(this.value);" >
  
  </br>
  
  <input type = "button" Name =
  "one" Value = "1" OnCLick = "yaz(this.value)" >
  
  <input type = "button" Name =
  "two" Value = "2" OnCLick = "yaz(this.value)" >
  
  <input type = "button" Name =
  "nine" Value = "3" OnCLick = "yaz(this.value)" >
  
  <input type = "button" Name =
  "minus" Value = "-" OnCLick = "yaz(this.value);" >
  
  
  </br>
  
  <input type = "button" Name =
  "zero" Value = "0" OnCLick = "yaz(this.value)" >
  
  <input type = "button" Name = "clear" Value = "c" OnCLick = "temizle('')">
  
  <input type = "button" Name =
  "equal" Value = "=" onclick="hesapla ()">
  
  <input type = "button" Name =
  "plus" Value = "+" OnCLick = "yaz(this.value)" >
  
  </td>
  </tr>
  </table>
  </form>

  Code:
   
  <script type="text/javascript">
  //multiplication
  
  // çarpma işlemi
  
  /*
  var num = [ 1, 2];
  var num2 = [ 2, 4, 5,6];
  */
  
  /*
  var num = [1,2,3,1];
  var num2 = [2,4,1,3];
  // 2970403
  */
  /*
  var num = [2,1,2,3,1];
  var num2 = [5,2,4,2,2];
  //1112971482
  */
  
  var num = [3,4,9,1,0,5,2,7,6,8];
  var num2 = [5,8,2,9,7,3,6,0,4,1];
  // 20351916142642411488 
  
  //var B = [];
  
  while(num.length > num2.length) { num2.unshift(0); }
  while(num2.length > num.length) { num.unshift(0); }
  
  var netice = [];
  var i, k, t, basamak, elde = 0, L = num.length -1;
  for(i=L; i>=0; i--) {
  basamak = elde;
   
   t=i;
  for(k = L; k>=i; k--) {
   basamak += num[k] * num2[t]; 
   t++;
   }
  if(basamak>9) { elde =  parseInt(basamak/10);  netice.unshift(basamak % 10); }
  if(basamak < 10) { elde = 0; netice.unshift(basamak) ; }
  //B[B.length]= basamak;
  }
  
  // alert(netice);
  // alert('döngüden önce basamak = '+basamak);
  var p, r = L - 1, u = r, y;
  for( p= r; p >=0; p--) {
  y=p;
   basamak = elde;
   for( m = 0; m<=p; m++) {
   basamak += num[m] * num2[y]; y--; // alert(basamak);
  }
  
  if(basamak>9) { elde =  parseInt(basamak/10); netice.unshift(basamak % 10); }
  if(basamak < 10) { elde = 0; netice.unshift(basamak) ; }
  
  //B[B.length]= basamak;
  }
  
  if(elde > 0) { 
  //alert( 'elde = '+elde); 
  netice.unshift(elde); 
  }
   
  //alert( 'B dizisinin degeri = '+ B );
  // alert(netice);
  alert(netice.join('') );
  
  
  document.write(netice.join(''));
  
  </script>

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
HTML5 Development Center

"

"